Δημιουργία εντύπων

GIOKAS GRAPHICS
Δημιουργία εντύπων

Ιδέα – Δημιουργία – Σλόγκαν
Λογότυπο – Μακέτα – Δοκίμιο
Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας
Επεξεργασία Εικόνας – Επιμέλεια Κειμένου
Ηλεκτρονικό Μοντάζ – Σχεδιασμός Καλουπιών
Φωτογραφήσεις προϊόντων για Έντυπα
Χρωματική Διόρθωση Εικόνων
Καταχωρήσεις για Περιοδικά – Internet
Διαφημιστικά Φυλλάδια – Προσπέκτους
Πρωτότυπες Προσκλήσεις – Αφίσες
Σχεδιασμός Εξωφύλλων CD - DVD
Σχεδιασμός Συσκευασίας – Ετικέτας
Πολυσέλιδα – Πολύπτυχα Έντυπα – Βιβλία
Σχεδιασμός και Κατασκευή Πινακίδας -Ταμπέλας